Van Lanschot Kempen neemt winst op aandelen

Volgens Van Lanschot Kempen vormen oplopende rentes een bedreiging voor de waardering van aandelen. De bank neemt deels winst.

Na de strenge lockdowns en trage vaccinatiecampagnes in de meeste Europese landen dient zich een nieuw probleem aan voor de financiële markten: stijgende rentes. Sinds afgelopen zomer is de Amerikaanse tienjaarsrente gestegen van slechts 0,5% naar circa 1,5%. De Duitse kapitaalmarktrente steeg tot -0,26%, het hoogste niveau sinds maart vorig jaar.

De hogere rentes zijn het gevolg van de oplopende groei- en inflatieverwachtingen, schrijft Van Lanschot Kempen in zijn ‘visie op asset allocatie’ van maart 2021. Dit vormt een tegenwind voor de aandelenmarkt, omdat toekomstige winsten bij een hogere disconteringsvoet minder waard worden. Daarnaast drukken hogere rentelasten ook op de bedrijfswinsten. Bovendien worden obligaties relatief aantrekkelijker ten opzichte van aandelen, volgens de vermogensbeheerder.

Van Lanschot Kempen gaat er vanuit dat rentes geleidelijk zullen stijgen en dat het pijnpunt voor de wereldeconomie en financiële markten nog niet is bereikt. Die rentestijging zal geregeld tot een hogere volatiliteit leiden. Volgens de bank zijn aandelen hoog gewaardeerd en die waardering is deels gerechtvaardigd door de lage rentestanden. ‘Oplopende rentes vormen dus een bedreiging voor de waardering van aandelen. Daartegenover staan de gunstige vooruitzichten voor economische groei en winstgroei’, aldus de private bank.

Verkoop aandelen opkomende markten

Sinds half november heeft Van Lanschot Kempen een overwogen positie in aandelen. Sindsdien is de wereldwijde aandelenindex van MSCI (gemeten in Amerikaanse dollars) ruim 10% gestegen. Aandelen in opkomende markten staan bijna 15% hoger. De bank neemt nu winst op de helft van haar overweging in aandelen. ‘We blijven onderwogen in de VS en overwogen in Europa, maar brengen opkomende markten terug naar neutraal.’

Opkomende markten hebben het beste rendement laten zien, terwijl de verwachte winstgroei niet veel afwijkt van die in ontwikkelde markten. Het waarderingsvoordeel van opkomende markten is daardoor nagenoeg verdwenen, aldus de bank. Daar komt bij dat groeiaandelen, die extra gevoelig zijn voor hogere rentes, relatief zwaar wegen in opkomende markten. Voor Europese aandelen is de verdergaande rotatie van groeiaandelen naar waarde-aandelen juist relatief gunstig. Vandaar de overwogen positie in Europa.

Plaats een reactie

Send this to a friend