Verguisde Europese aandelen hebben één belangrijke troef in handen, zegt deze vermogensbeheerder.

De economie in de eurozone is hard geraakt door de coronacrisis, maar de situatie lijkt in veel opzichten te verbeteren. De industrie trekt aan en het vertrouwen van Duitse beleggers neemt toe. Dat gunstige ‘momentum’ kan ervoor zorgen dat Europese aandelen, die sinds begin dit jaar licht zijn achtergebleven, in de nabije toekomst de bredere markt verslaan. Dat zegt Enguerrand Artaz, fondsmanager bij La Financière de l’Echiquier. Dit is een van de belangrijkste onafhankelijke vermogensbeheerders in Frankrijk met €12,2 miljard aan beheerd vermogen.

Op langere termijn zijn de vooruitzichten echter minder rooskleurig, waarschuwt Artaz. Door het openbare leven veel sterker en langer in te perken dan in andere werelddelen, hebben de Europese overheden de economie van het Oude Continent een zware klap toegebracht. Tegelijk was de reactie vanuit het begrotingsbeleid weliswaar snel, maar niettemin ontoereikend in vergelijking met de concurrentie elders in de wereld. Terwijl in de VS binnenkort waarschijnlijk een derde herstelplan het levenslicht ziet, lijkt voor de Europese Unie zelfs een tweede plan volstrekt utopisch. Daardoor lopen de begrotingsstimuli in de Verenigde Staten op tot meer dan 10% van het verwachte bbp voor 2021, tegen slechts 6% in de eurozone). Dat blijft niet zonder gevolgen, meent Artaz.

Het verschil in verwachte groei tussen de eurozone en de andere grote economische blokken is vandaag namelijk groter dan vóór de crisis. Een jaar geleden bedroeg de groeikloof over drie jaar (2020 tot en met 2022) 2% tussen de eurozone en de Verenigde Staten en 14,6% tussen de eurozone en China. Vandaag is dat verschil respectievelijk 3,3% en 16,4%. Eind 2022 ligt het Amerikaanse bbp mogelijk bijna 4% hoger dan eind 2019. In de eurozone zal het met moeite boven dat niveau uit komen. Diezelfde tweedeling zien we in de verwachte bedrijfsresultaten. De komende twaalf maanden knopen Amerikaanse bedrijven wellicht opnieuw aan met hun winstniveau van vóór de crisis. In de eurozone blijven ze daar misschien wel bijna 20% onder.

Luxeconcerns Moncler en Hermes

Globaal bekeken kan de eurozone voor een belegger bijgevolg weinig aantrekkelijk lijken tegenover de Verenigde Staten of de opkomende Aziatische landen. Toch heeft de regio enkele troeven, zegt de fondsbeheerder. De eurozone is namelijk zeer goed voorzien van bedrijven die zijn blootgesteld aan de consumptie in Azië. De recente resultaten van het Italiaanse Moncler illustreren heel goed dat beleggen in die bedrijven steek houdt. De luxegroep, die 49% van zijn omzet in Azië en Oceanië realiseert, maakte namelijk veel betere cijfers bekend dan beleggers verwacht hadden – met name de winst op jaarbasis lag 20% boven de consensus. In het vierde kwartaal is de verkoop in Azië met 26% gestegen, in China zelfs met 60%! Dat maakte de terugval van de verkoop in Europa met 13% meer dan goed. Hetzelfde beeld zien we bij Hermès, waar de omzet in Europa met 9,8% verminderde, maar met 47,4% de hoogte in ging in Azië (exclusief Japan).

De zwakke budgettaire reactie in Europa houdt ontegensprekelijk het risico in dat Europese aandelen op lange termijn structureel zullen achterblijven. Dat neemt echter niet weg dat heel wat Europese bedrijven dankzij hun blootstelling aan de wereldmarkt die bedrukte vooruitzichten kunnen overstijgen. Beleggers zullen zich dan ook de komende jaren wellicht op die bedrijven moeten richten, aldus Artaz.

Plaats een reactie

Send this to a friend